Anderhalvelijns zorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk (8183)

Anderhalvelijns zorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk

Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk
Eventtype: 
Anderhalvelijns-zorg
Samenvatting: 

Sinds Descartes is het een goede gewoonte is geweest om soma en psyche van elkaar te scheiden. De soma kon daarmee als werkterrein van de medicus worden afgebakend en aandacht voor de psyche was terrein voor anderen. Decennialang heeft deze opvatting de gezondheidszorg gedomineerd en ook vandaag de dag vertellen patiënten dat de dokter vindt dat het “tussen hun oren” zit. Wij pleiten voor een mensbeeld waarbij soma en psyche wel van elkaar te onderscheiden zijn maar elkaar wederkerig beïnvloeden en dus onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Die wederkerige beïnvloeding maakt het vaak lastig om psychiatrische ziektebeelden te onderscheiden van medisch te klasseren ziektes of musculoskeletale aandoeningen. Psychiatrische ziektebeelden manifesteren zich immers veelal mede in het lichaam. Een te grote nadruk op het gekwetste lichaam is in die gevallen contraproductief en zal de patiënt geen goed doen. Dat zijn de gevallen van: “wrong problem, wrong treatment”. Daarnaast zijn patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld zoals een depressie, angststoornis of persoonlijkheidsstoornis niet gevrijwaard van fysiek ongemak en treden vaak op als comorbiditeit bij ziektes of aspecifieke musculoskeletale klachten.
Het is van belang ook deze patiënten zorg op maat te geven en dat vergt (1) kennis van deze psychiatrische ziektebeelden en (2) de communicatieve vaardigheden om een goede fysiotherapeut-patiëntrelatie op te bouwen en te onderhouden.
We exploreren met z’n allen de boeiende overlap van psyche en soma en lopen daarbij tegen de grenzen van ons vak aan.
Herkennen en erkennen van deze grens is een onmisbare competentie van de fysiotherapeut.

Inhoud

Aanvulling van de leerlijn van de ‘Anderhalvelijns fysiotherapie’ met aandacht voor veranderende competenties voor de Extended Scope Fysiotherapeut. Het belang van aandacht voor de psychische gesteldheid van patiënten binnen het fysiotherapeutisch domein wordt in toenemende mate ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. De volgende vijf onderwerpen worden besproken:

• Depressie en angst, van klacht tot stoornis
• Stress gerelateerde stoornissen o.a. burn-out
• Somatoforme stoornissen o.a. de somatische symptoom stoornis en
• Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK)
• Omgaan met lastige patiënten (persoonlijkheidsstoornissen)

Docenten

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag voor de registers Algemeen Fysiotherapie en Manuele Therapie

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Algemeen fysiotherapeuten en alle fysiotherapeut-specialisten
Deelnemers Min: 
20
Deelnemers Max: 
40

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Professional
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
2 contactdagen à 6 uur

Praktisch

Alle Sessies: Datums en Locaties

813

Startdatum: di, 03/10/2017

dinsdag 3-10-2017 9:00 tot 17:00
dinsdag 10-10-2017 9:00 tot 17:00
Softwareweg , 8 , 3821 BN
Amersfoort
Eindniveau: 
Na afloop heeft de cursist: - State of art kennis van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden in de eerste lijn - State of art kennis over de invloed van psychiatrische ziektebeelden op het fysiek functioneren - inzicht over de rol van de fysiotherapeut bij een patiënt met fysiek disfunctioneren gecompliceerd met een psychiatrisch ziektebeeld - State of art kennis en vaardigheden om de ernst van psychiatrische ziektebeelden in te schatten en over de beroepscompetenties - Inzicht wanneer de huisarts of specialist te consulteren - Kennis over afbakening van de grenzen van het fysiotherapeutisch domein
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid wordt een certificaat uitgereikt

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
dinsdag 3-10-2017
Duur: 
2 dagen
Sessies: 
dinsdag 3-10-2017 9:00 tot 17:00
dinsdag 10-10-2017 9:00 tot 17:00
Investering: 
€500,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.