Jan Swinkels

Jan Swinkels

Profiel

Prof. dr. Jan Swinkels, jarenlang werkzaam als psychiater in het AMC voor de zorglijn stemmingsstoornissen, tevens hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg AMC/UvA., voorzitter Commissie professioneel gedrag AMC, voorzitter raad van toezicht NCDR (National Cardiovasculair Data Registry), voorzitter medisch wetenschappelijke raad van DBC onderhoud. Medeauteur en -redacteur van het Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, (BSL 2013) en het boek ‘psychiaters zijn niet gek’ (Diagnosis 2014). Zijn publicaties, onderzoek en lezingen gaan veelal over theorievorming in de psychiatrie, de kwaliteit van de (medische) beroepsuitoefening, richtlijnontwikkeling, ‘evidence based mental health’, stemmingsstoornissen en stoornissen in relatie met arbeid. Zijn betrokkenheid met het fysiotherapeutisch domein en de waardering voor het vakgebied blijkt uit de vele lezingen die hij heeft gegeven voor onze beroepsgroep. Tevens is hij bekend van diverse optredens voor televisie en radio.

Cursussen gegeven door Jan Swinkels