Lifelonglearning aanbod: Anderhalvelijns zorg

De fysiotherapie in Nederland is in beweging. SOMT voorziet een steeds verdere academische ontwikkeling waarbij intensievere samenwerking met zorgprofessionals binnen en tussen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg (‘anderhalvelijns zorg’) van doorslaggevend belang gaat zijn voor het leveren van effectieve, efficiënte en veilige zorg aan patiënten met aandoeningen van het musculoskeletale systeem. Aan fysiotherapeuten worden steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van kennis van de medische basiswetenschappen, interdisciplinaire samenwerking en communicatie evenals academische en wetenschappelijke vaardigheden.

In landen rondom Nederland zijn al rollen weggelegd voor fysiotherapeuten met betrekking tot het verwijzen voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn, het beperkt voorschrijven van medicatie, het injecteren etc. De competenties die noodzakelijk zijn voor deze veranderende beroepsrol kunnen doorgaans niet worden verworven in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende (master)opleidingen. SOMT is van mening dat ook de fysiotherapie in Nederland naar een dergelijke ‘Extended Scope’-situatie kan en moet doorgroeien en wil hierin de voortrekkersrol op zich nemen.

Met deze gedachte is er gestart met de ontwikkeling van de leerlijn ‘Anderhalvelijns Fysiotherapie’. Deze leerlijn bestaat uit verschillende modules, waarbij de eerste modules reeds voor het eerst zijn gegeven.

Heeft u dus de ambities om uw grenzen te verleggen en een academische gesprekspartner te zijn in een multidisciplinaire setting/uw eigen werksetting, dan kunt u van SOMT in de komende jaren een groeiend, breed en uitdagend pakket aan geaccrediteerde scholingen op deze gebieden verwachten. Zie hieronder de modules die binnenkort gegeven worden en houdt ons in de gaten voor nieuwe modules die nog gaan volgen.

Naam Type Duur Datum
Anderhalvelijns zorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk Anderhalvelijns-zorg 2 dagen 21-09-2018