Anderhalvelijns zorg: Gericht Verwijzen (8196)

Anderhalvelijns zorg: Gericht Verwijzen

10-daagse Masterclass Anderhalvelijns fysiotherapeut Module ‘Gericht verwijzen voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn’.
Eventtype: 
Anderhalvelijns-zorg
Samenvatting: 

• Dag 9 is een stagedag waarvan de datum in een later stadium in overleg worden gepland.

• De laatste cursusdag is een toetsdag

• Wil je in drie termijnen betalen, neem dan contact op met de afdeling Onderwijsondersteuning van SOMT via 033 - 456 0737 of LLL@somt.nl

• Manueeltherapeuten die de Master of Science Manuele Therapie van de VUB hebben afgerond krijgen vrijstelling voor het volgen van de twee lesdagen anatomie. Na insturen van het diploma aan LLL@somt.nl wordt het cursusgeld aangepast naar €2.200,00.

SOMT ziet voor fysiotherapeuten steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts en in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland. Als goede stap in die richting biedt SOMT deze masterclass aan waarmee fysiotherapeuten zich bekwamen in het gericht verwijzen naar de tweede lijn bij bewegingsgerelateerde klachten. In hun dagelijkse praktijk overwegen fysiotherapeuten namelijk veelvuldig of verwijzing van hun patiënten voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn, zoals medische beeldvorming of bloed- en functieonderzoek, zinvol is. In Nederland is de situatie momenteel nog zo dat fysiotherapeuten een aanvraag daartoe doen via de huisarts. De competenties om dergelijke overwegingen en aanvragen te doen kunnen echter doorgaans niet worden verworven in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende vervolg(master)opleidingen. Met deze masterclass biedt SOMT fysiotherapeuten de gelegenheid om die leemte in hun kennis en vaardigheden te vullen.

Inhoud

De masterclass
De masterclass heeft primair als doel fysiotherapeuten te bekwamen in het stellen van een beargumenteerde indicatie voor het verwijzen van patiënten met bewegingsgerelateerde klachten voor aanvullende medische beeldvorming (MRI, CT, röntgen, echografie) en medisch-specialistische diagnostiek (bijvoorbeeld bloed- en functiediagnostiek).

Achtergrond
In diverse landen buiten Nederland is de fysiotherapeut als Extended Scope-specialist (Advanced Practitioner in Physiotherapy) al meer ingebed in het zorglandschap. Het aanvragen van aanvullende beeldvormende en laboratoriumdiagnostiek in de tweede lijn, het voorschrijven van medicatie, het geven van injecties en het bekleden van de rol van case manager in bredere zin behoren daar tot zijn bevoegd- en bekwaamheidsdomein. Onderzoek heeft laten zien dat het bekleden van deze gevorderde beroepsrol kan leiden tot doelmatige zorg en hogere patiënttevredenheid. Ook in Nederland bestaat binnen het KNGF en onder zorgverzekeraars nu steeds meer belangstelling voor deze nieuwe rol voor fysiotherapeuten in het kader van substitutie van zorg bij bewegingsgerelateerde klachten. Onlangs is SOMT benaderd door de NVMT om een opleiding tot Extended Scope-specialist (Advanced Practitioner in Physiotherapy) te ontwikkelen voor manueeltherapeuten die zouden kunnen participeren in een pilotstudie naar de doelmatigheid van de Extended Scope-specialist in de diagnostiek van lage-rugpijn. SOMT heeft deze uitnodiging aanvaard en zal deze masterclass nu aanbieden voor het gehele neuromusculoskeletale systeem.

Gedurende de masterclass hebben deelnemers toegang tot de digitale bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel.

N.B. Bij aanmelding krijgen fysiotherapeuten met een masterdiploma (ongeacht de specialisatie) voorrang voor deelname.

Docenten

Accreditatie

Geaccrediteerd voor de registers Algemeen Fysiotherapeut en Manueeltherapeut (114 punten), tevens geaccrediteerd door Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Deelnemers Min: 
24
Deelnemers Max: 
64

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Professional
Werkvormen: 
Hoorcollege
Werkcollege

In samenwerking met

In samenwerking: 
Vrije Universiteit Brussel, Stichting Manuele Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum

Praktisch

Eisen en Belasting: 

In verband met het vereiste ingangsniveau wordt aan fysiotherapeuten zonder masterdiploma gevraagd een portfolio van verworven competenties te overleggen.

Verwerkingsopdracht: 

De masterclass wordt afgesloten met een eindtoets.

Gedoceerd in Taal: 
Nederlands
Eindniveau: 
Na het afronden van de masterclass heeft de deelnemer de benodigde nieuwe kennis, vaardigheden en competenties verworven die kunnen worden toegepast bij bewegingsgerelateerde klachten in de dagelijkse eerstelijnspraktijk van de (gespecialiseerde) fysiotherapie. Met het behalen van de masterclass kunnen manueeltherapeuten participeren in de toekomstige pilotstudie van de NVMT. In de toekomst wordt verwacht dat de positie van de Extended Scope-specialist (Advanced Practitioner in Physiotherapy) uitgroeit naar een erkende en mogelijk gefinancierde rol binnen de eerstelijns (of anderhalvelijns) gezondheidszorg in Nederland.
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid bij de masterclass en een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 18-11-2015
Duur: 
8 dagen
Sessies: 
woensdag 18-11-2015 9:00 tot 17:00
vrijdag 4-12-2015 8:30 tot 17:30
zaterdag 5-12-2015 8:30 tot 15:00
donderdag 14-01-2016 9:00 tot 17:00
woensdag 3-02-2016 9:00 tot 17:00
woensdag 9-03-2016 9:00 tot 17:00
dinsdag 22-03-2016 9:00 tot 17:00
donderdag 14-04-2016 9:00 tot 17:00
Investering: 
€2.750,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.