Anderhalvelijns zorg: Perifeer arterieel vaatlijden (8119)

Anderhalvelijns zorg: Perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer arterieel vaatlijden en de rol van de fysiotherapeut als ‘verwijzer’ De Extended Scope fysiotherapeut in de Anderhalvelijn
Eventtype: 
Anderhalvelijns-zorg
Samenvatting: 

Perifeer arterieel vaatlijden is een groot gezondheidsprobleem met een groeiende prevalentie, met name in de eerste lijn fysiotherapie. De maatschappelijke en economische consequenties zijn enorm. De behandeling van claudicatio intermittens berust op enerzijds afname van pijn bij het lopen door een fysiotherapeutische behandeling zoals looptherapie met alle acties die daarbij horen zoals: toename loopafstand, toename van de ervaren mobiliteit, verbetering van onafhankelijkheid en beïnvloeding van leefstijlfactoren.
Deze cursus onderscheidt zich van andere cursussen op dit gebied omdat het zich richt op het stepped-care model en op de rol van de fysiotherapeut die in de Anderhalvelijns zorg hierin zelfstandig kan opereren. Deze cursus leert u ook wat de rol is van de huisarts en geeft inzicht in afbakening en overlap tussen de domeinen van de fysiotherapeut en de huisarts. De kosteneffectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling komt eveneens ter sprake.
Kortom: deze cursus is bedoeld voor alle fysiotherapeuten die lid zijn van Claudicationet en / of die zich bezighouden met de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.

Inhoud

1. Wat is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en hoe ontstaat het (pathofysiologie)?
2. Diagnostiek en behandeling PAV via het Stepped care model - De signalerende rol van de fysiotherapeut in de eerste lijn .
3. Cardiovasculair Risico Management (CVRM)
4. De behandeling ‘buiten de praktijk om’
5. Bespreking 2 artikelen

Docenten

Dr. Hugo Fokkenrood
Drs. Mark Kiemeneij

Accreditatie

In aanvraag Claudicationet Register Algemeen fysiotherapeuten

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Algemeen fysiotherapeuten, ClaudicatioNet fysiotherapeuten en fysiotherapeut-specialisten.
Deelnemers Min: 
20
Deelnemers Max: 
40

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Collaborator
Specialist Expert
Professional
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege
Werkcollege

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
1 contactdag van 6,5 uur

Praktisch

Eindniveau: 
Na afloop is de deelnemer in staat: • Beargumenteerd te verwijzen naar de huisarts bij het vermoeden van ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV) die buiten het indicatiegebied van de fysiotherapie liggen • Kritisch te reflecteren op het (over)gebruik van diagnostiek en behandeling vanuit het maatschappelijk perspectief van kosteneffectiviteit • Kritische beoordeling van wetenschappelijke artikelen over diagnostiek en effectiviteit van behandeling van PAV Heeft de fysiotherapeut kennis van: • State of the art pathologie van PAV • Accuratesse van evaluatieve testen • Evidence voor de rol van de fysiotherapeut als Extended Scope-specialist met betrekking tot perifeer arterieel vaatlijden • Relevante regelgeving en begrenzing van het fysiotherapeutisch domein
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid en inleveren van de verwerkingsopdracht wordt een certificaat uitgereikt.

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
donderdag 4-05-2017
Duur: 
1 dag
Sessies: 
donderdag 4-05-2017 9:00 tot 17:00
Investering: 
€250,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.