Anderhalvelijns zorg: Farmacologie en fysiotherapie (8185)

Anderhalvelijns zorg: Farmacologie en fysiotherapie

Farmacologie en fysiotherapie: implicaties voor het fysiotherapeutisch handelen
Eventtype: 
Anderhalvelijns-zorg
Samenvatting: 

Fysiotherapeuten als dé specialist in bewegingsgerelateerde klachten hebben veelvuldig te maken met medicijngebruik en de gevolgen hiervan voor dat bewegend functioneren. Door taakherschikking in het kader van de Anderhalvelijns zorg wordt van fysiotherapeuten meer zelfstandigheid gevraagd en meer kennis over het medisch domein dan tot nu toe noodzakelijk was. Voor fysiotherapeuten is daardoor steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts in de Anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland. Deze gevorderde beroepsrol betekent ook dat kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde als aanpalend naast het fysiotherapeutisch beroepsdomein essentieel is. In het kader van deze veranderende beroepscompetenties van de fysiotherapeut is kennis van de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen daarom essentieel. Naast ‘Gericht verwijzen’, ‘Injecteren met de medicus’ en ‘Psychologie voor fysiotherapeuten’ is deze tweedaagse cursus het vierde belangrijke cursusaanbod binnen onze Anderhalvelijns fysiotherapie. Deze cursus biedt fysiotherapeuten de beroepsspecifieke farmacologische basiskennis die in veel Europese landen reeds verplicht is voor fysiotherapeuten zoals het uitvoeren van een gedegen medicatiescreening en medicatieanamnese. De deelnemer leert tevens hoe fysiotherapeutische interventies de farmacokinetiek beïnvloeden en hoe medicijngebruik consequenties kan hebben voor het fysiotherapeutisch handelen. Met deze nieuw verworven kennis heeft de fysiotherapeut een duidelijk beeld van zijn vernieuwde rol binnen de medicamenteuze behandeling van zijn patiënten en welke restricties hierbij gelden. Deze tweedaagse cursus sluit naadloos aan bij het symposium ‘Farmacologie voor fysiotherapeuten’ van 1 juni jongstleden. Noot: medicamenteuze behandeling vindt altijd door de medicus plaats. De fysiotherapeut als Extended Scope-specialist!

De prijs van de cursus is inclusief reader en het boek 'Fysiotherapie en medicatie'.

Inhoud

Op deze cursusdagen wordt de werking van medicijnen besproken en de implicaties van deze medicijnen op het fysiotherapeutisch handelen. Een specifieke screening en anamnese zal als basis dienst doen waar vanuit de implicaties voor fysiotherapeutisch handelen duidelijk zal worden. Middelengeïnduceerde klachten worden beschreven alsook medicijnen die veelvuldig door patiënten worden gebruikt.

• Farmacologische basiskennis
• De invloed van fysiotherapie op farmacologie
• Medicatiescreening en – anamnese
• Medicijnen voor het bewegingsapparaat
• Diverse veelvoorkomende medicijnen en aandoeningen

Docenten

Accreditatie

Accreditatie voor register Algemeen Fysiotherapeut Therapeut (16 punten) en tevens geaccrediteerd door Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Algemeen fysiotherapeuten en alle fysiotherapeut-specialisten.
Deelnemers Min: 
30
Deelnemers Max: 
40

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Collaborator
Specialist Expert
Health Advocate
Professional
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie
Vaardigheden
Integratie Werkgroepen En Vaardigheden

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
2 contactdagen a 6,5 uur, 2 uur zelfstudie, 1 uur verwerkingsopdracht

Praktisch

Verwerkingsopdracht: 

Beschrijving van een casus uit de eigen praktijk, waarbij medicijngebruik implicaties heeft gehad voor het fysiotherapeutisch handelen. Maximaal 1½ A4.

Eindniveau: 
Na afloop heeft de deelnemer beroepsspecifieke farmacologische kennis en kan de implicaties van medicijngebruik voor het fysiotherapeutisch herkennen en benoemen. Na afloop is de deelnemer in staat om beroepsspecifieke farmacologische kennis in te zetten ter bevordering van de patiëntveiligheid en de rol die is weggelegd voor de extended scope fysiotherapeut in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts in de Anderhalvelijns gezondheidszorg.
Certificering: 
Ja, bij 100% aanwezigheid

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 28-09-2016
Duur: 
2 dagen
Sessies: 
woensdag 28-09-2016 9:00 tot 17:00
woensdag 5-10-2016 9:00 tot 17:00
Investering: 
€500,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.