Beoordelen bekkenbodemfunctie en disfuncties bij kinderen (8491)

Beoordelen bekkenbodemfunctie en disfuncties bij kinderen

Beoordelen bekkenbodemfunctie en dysfuncties bij kinderen
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

De kinderfysiotherapeut is in staat om op basis van specifieke kennis en vaardigheden een deskundig oordeel te vormen over stoornissen in de zindelijkheid, mictie (overdag en/of ’s nachts) en/of defecatie of veroorzaakt door buikpijnklachten. Uitgangspunt voor onderzoek en behandeling is een hulpvraag op dit gebied.
In de bekkenregio richt de kinderfysiotherapeut zich op functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat gerelateerd aan functiestoornissen van de organen in het kleine bekken, die beïnvloed kunnen worden door functieverbetering van dit onderdeel van het houdings- en bewegingsapparaat.
Het lichamelijk onderzoek dient gericht te zijn op het uitsluiten van het vermoeden van specifieke pathologie en op het bepalen van de behandelbare doelen voor de kinderfysiotherapeut. Derhalve maakt inspectie en uitwendige palpatie van het urogenitaal gebied deel uit van het lichamelijk onderzoek.

Tot op heden is in de aanvullende scholing op het gebied van problemen in de bekkenregio onvoldoende aandacht geschonken aan de inspectie en uitwendige palpatie van het bekkenbodemgebied alsmede het gebruik van EMG apparatuur door kinderfysiotherapeuten. Het inwendig onderzoeken en behandelen behoort niet tot het domein van de kinderfysiotherapeut met aanvullende scholing “problemen in de bekkenregio”.
Middels deze cursus zal de kinderfysiotherapeut zich bekwamen in het verrichten van deze inspectie en uitwendige palpatie en zal tevens in staat zijn EMG met oppervlakte electroden toe te passen.

Inhoud

Ethische aspecten voor het uitvoeren van een inspectie en uitwendige palpatie van het bekkenbodemgebied bij kinderen
Attitude bij de inspectie en behandeling van de bekkenbodem bij kinderen
Functie en dysfunctie bekkenbodem bij kinderen, inspectie en uitwendige palpatie en oefentherapie.
Hygiëneprotocol.
EMG middels oppervlakte electroden

Dag 1: Allereerst komen de ethische aspecten aan bod, waarbij wordt stilgestaan bij het feit of je een kind kunt blootstellen aan inspectie en uitwendige palpatie van het urogenitaal en anorectaal gebied, hoe ga je om met gevoelens van schaamte bij de ouder, het kind en jezelf. Waar dien je rekening mee te houden ( lichaamsbeeld, ontwikkeling, seksualiteit…..). Aansluitend wordt kort de anatomie van bekken, bekkenbodem en functie van bekkenbodem besproken. Vervolgens komt de theorie en praktijk van uitwendige palpatie en inspectie aan bod en worden vaardigheden in de praktijk geoefend.

Dag 2: In de ochtend starten we kort met intervisie en terugblik op dag 1. Vervolgens gaan we aan de hand van de meegebrachte casuïstiek aan de slag met oefentherapie gericht op bekkenbodemdysfuncties. Na de pauze gaan we verder met theorie en praktijk van de myofeedback met plakelektrodes op het perineum.
Na de theepauze sluiten we af aan de hand van de meegebrachte casussen. Er vindt terugkoppeling plaats van wat heb je geleerd, wat zou je nu anders doen en dit alles in relatie tot de leeftijd en zelfbeeld van het kind.
Wat doe je met de conclusies uit je onderzoekgegevens en wat betekent dit voor je behandeling. Vind je dat inspectie en uitwendige palpatie een volwaardig onderdeel is van je diagnostiek en behandeling?
Noot: Tijdens alle praktische vaardigheden wordt met ondergoed aan geoefend, zowel op dag 1 als op dag 2.

De kinderfysiotherapeut
• kan een (gedeeltelijk) diagnostisch proces uitvoeren bij een kind met urologische en gastro-enterologische klachten
• kan een indicatie stellen voor een therapeutisch proces, bij een kind met urolo

Docenten

Accreditatie

Accreditatie toegekend voor het register Kinderfysiotherapie, tevens geaccrediteerd voor Het Keurmerk Fysiotherapie (14 punten)

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Kinderfysiotherapeuten met een afgeronde uitgebreide aanvullende opleiding Kinderbekkenfysiotherapie ( module IV Breda, Erasmus MC of SOMT).
Deelnemers Min: 
20
Deelnemers Max: 
30

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Professional
Werkvormen: 
Hoorcollege
Werkcollege

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
2 contactdagen van 6½ uur, verwerkingsopdracht: 1-2 uur

Praktisch

Certificering: 
Ja

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
maandag 11-04-2016
Duur: 
2 dagen
Sessies: 
maandag 11-04-2016 9:00 tot 17:00
dinsdag 12-04-2016 9:00 tot 17:00
Investering: 
€500,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.