Centrale sensitisatie en musculoskeletale pijn (8140)

Centrale sensitisatie en musculoskeletale pijn

De fysiotherapeut als breintherapeut: centrale sensitisatie en musculoskeletale pijn.
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

De manueel therapeut is vanuit zijn verbijzondering goed getraind in de differentiaaldiagnostiek m.b.t. het musculoskeletaal stelsel. Tijdens deze cursusdag worden de recente inzichten m.b.t. centrale sensitisatiepijn aangeleerd op basis van een internationale consensusrichtlijn. Zo leert de cursist om bij pijnpatiënten een onderscheid te maken tussen neuropathische, nociceptieve en centrale sensitisatiepijn. De uitkomst van deze differentiaaldiagnostiek heeft een grote weerslag op het manueel therapeutisch handelen.

Patiënten met centrale sensitisatiepijn vertonen een vaak uitgebreide overprikkeling van het centraal zenuwstelsel en dysfunctionele stresssystemen. Hierdoor reageren ze anders op hands-on behandelingen, die bijgevolg minimaal moeten worden aangepast aan de aanwezige centrale zenuwstelselproblematiek. Ook dient de focus van de behandeling zich te verplaatsen van de spieren en de gewrichten naar het brein van de patiënt: de manueel therapeut als breintherapeut. Deze nieuwe behandelinzichten worden aangeleerd door middel van een interactief hoorcollege en praktisch geoefend aan de hand van casuïstiek besprekingen, waarbij de focus ligt op de vaardigheid van het klinisch redeneren.

Inhoud

- Theorie centrale sensitisatie bij musculoskeletale pijn
- Praktijk differentiaaldiagnostiek centrale sensitisatiepijn vs. nociceptieve vs. neuropathische pijn in de manueel therapeutische praktijk incl. casuïstiek
- Theorie musculoskeletale fysiotherapie als breintherapie voor centrale sensitisatie pijn: algemeenheden
- Praktijk musculoskeletale fysiotherapie als breintherapie voor centrale sensitisatie pijn incl. casuïstiek
- Theorie patiëntencommunicatie tijdens hands-on manueel therapeutische vaardigheden conform de actuele pijnneurowetenschappelijke inzichten
- Praktijk met skills training patiëntencommunicatie tijdens hands-on manueel therapeutische vaardigheden conform de actuele pijnneurowetenschappelijke inzichten
- Theorie oefentherapie ter hertraining van het pijngeheugen bij patiënten met chronische musculoskeletale pijn
- Praktijk oefentherapie ter hertraining van het pijngeheugen bij patiënten met chronische musculoskeletale pijn met skills training en casuïstiek

Docenten

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag voor register Algemeen fysiotherapeut, tevens in aanvraag bij Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Algemeen Fysiotherapeuten en gespecialiseerde fysiotherapeuten van alle vakdomeinen.
Deelnemers Min: 
10
Deelnemers Max: 
30

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Collaborator
Specialist Expert
Health Advocate
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege
Zelfstudie

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
2 dagen van 6,5 uur

Praktisch

Alle Sessies: Datums en Locaties

851

Startdatum: wo, 21/02/2018

woensdag 21-02-2018 9:00 tot 17:00
donderdag 22-02-2018 9:00 tot 17:00
Softwareweg , 8 , 3821 BN
Amersfoort
Gedoceerd in Taal: 
Nederlands
Eindniveau: 
Kennis en inzicht in de moderne pijnneurowetenschappen en de impact daarvan voor het manueel therapeutisch handelen. Vaardig in het klinisch redeneren m.b.t. moderne pijnneurowetenschappen; het differentiëren tussen de drie verschillende pijntypen; het communiceren m.b.t. pijn tijdens; het aanpassen van oefentherapeutische programma’s aan de actuele inzichten.
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid wordt een certificaat uitgereikt.

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 21-02-2018
Duur: 
2 dagen
Sessies: 
woensdag 21-02-2018 9:00 tot 17:00
donderdag 22-02-2018 9:00 tot 17:00
Investering: 
€500,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.