Derde Nationaal Symposium musculoskeletale therapie en geneeskunde (8296)

Derde Nationaal Symposium musculoskeletale therapie en geneeskunde

Derde Nationaal Symposium musculoskeletale therapie / geneeskunde. Musculoskeletale therapie / geneeskunde: Diagnostische uitdagingen en valkuilen.
Eventtype: 
Symposium
Samenvatting: 

Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en artsen werkzaam binnen het musculoskeletale domein worden veelvuldig geconfronteerd met gezondheidsproblemen die in diagnostisch opzicht een uitdaging vormen. Soms liggen beperkingen in kennis en klinisch redeneren hieraan ten grondslag waardoor ook foutieve diagnostische conclusies worden gemaakt. Anderzijds worden gezondheidsproblemen zelf steeds complexer doordat bijvoorbeeld medische of psychosociale factoren een belangrijke rol spelen. Vooral de stijgende prevalentie van chronische ziekten in de Nederlandse bevolking is een ontwikkeling met veel gevolgen voor ons klinisch handelen. Zo blijkt in de praktijk bijvoorbeeld steeds vaker dat patiënten met musculoskeletale aandoeningen niet voldoen aan de inclusiecriteria van richtlijnen als gevolg van de aanwezigheid van andere ziekten die invloed (kunnen) uitoefenen op het bewegend functioneren: de aanwezigheid van comorbiditeit of multimorbiditeit.

Tijdens dit symposium wordt het klinisch redeneren bij complexe gezondheidsproblemen aan de hand van klinische vraagstukken door specialisten uit diverse fysiotherapeutische en medische disciplines in detail uitgewerkt en ter discussie gesteld. Daarbij wordt niet geschroomd om de valkuilen en fouten die voor clinici dreigen voor het voetlicht te brengen. Tevens worden de meest actuele wetenschappelijke inzichten over het klinisch redeneren door artsen en fysiotherapeuten, fouten in het klinisch redeneren, complexiteit in gezondheidsproblemen en multimorbiditeit gepresenteerd. Aan deelnemers wordt ruim de gelegenheid geboden om te discussiëren met de sprekers en met collega’s en ook om hun eigen diagnostische vraagstukken in te brengen. De mogelijkheid wordt geboden om een week van tevoren een vraag in te sturen die door een betreffende spreker kan worden beantwoord.

Inhoud

Aan bod komt welke klinische stappen gemaakt worden om te differentiëren tussen medische en musculoskeletale problematiek bij patiënten met complexe aandoeningen.
Het belang van klinisch redeneren bij patiënten met moeilijke en complexe problematiek wordt belicht.

De deelnemer heeft kennis van en inzicht van state of art wetenschappelijke evidentie bij veel voorkomende musculoskeletale aandoeningen waar de behandelaar binnen het musculoskeletale domein mee geconfronteerd wordt.

Docenten

Accreditatie

Geaccrediteerd voor Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) ABC1. Tevens geaccrediteerd voor register Manueel therapeut (6 punten) en het Keurmerk fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
(Master) Manueel therapeuten, manueel geneeskundigen, artsen, huisartsen, revalidatieartsen, sportartsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten Inschrijving van artsen manuele geneeskunde en huisartsen graag via telefonisch contact : 033 4560737.
Deelnemers Min: 
20
Deelnemers Max: 
240

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Collaborator
Specialist Expert
Professional
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege
Presentatie

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
1 contactdag van 6 uur

Praktisch

Eindniveau: 
• De deelnemer is in staat de valkuilen en fouten in het klinisch redeneren te benoemen. • De deelnemer heeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van complexiteit in gezondheidsproblemen. • De deelnemer is in staat de invloed die andere ziekten en aandoeningen op het musculoskeletale systeem kunnen uitoefenen vanuit diverse medisch specialistische invalshoeken te benoemen en te bediscussiëren. • De deelnemer kan vakoverstijgend zijn praktisch handelen tegen de bestaande wetenschappelijke evidentie bediscussiëren met sprekers en collega’s vanuit verschillende disciplines.
Certificering: 
Ja

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 27-05-2015
Duur: 
0 dagen
Investering: 
€275,00