Klinimetrie voor de praktijk (8197)

Klinimetrie voor de praktijk

Cursus Klinimetrie: zinnig toepassen van testen en vragenlijsten in de praktijk
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

U zet als fysiotherapeut vragenlijsten en testen in voor het inventariseren van de klachten, functionele status en prognostische factoren. Of u wordt gevraagd/opgelegd dit te doen door bijvoorbeeld zorgverzekeraars of het praktijkmanagement. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van het meten voor de dagelijkse praktijk? Meet u slechts voor de zorgverzekeraars en overheidsinstanties of ook in het belang van patiënten en zorgverleners? Heeft u altijd een duidelijk doel voor ogen voordat u besluit een meetinstrument in te zetten? Hoe analyseert en interpreteert u de verkregen gegevens?
Het toepassen van klinimetrie heeft alleen zin als het een duidelijk doel heeft en de toepassing ook wat oplevert voor u als therapeut en uiteraard voor het behandelproces van de patiënt.
Dit is een pragmatische cursus. Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in het juist, zinnig en efficiënt toepassen van vragenlijsten en tests in de eigen praktijk.
De dagen starten met het bespreken van achtergrondkennis over klinimetrische eigenschappen. Zo worden de begrippen validiteit en betrouwbaarheid (Reproduceerbaarheid) uitgelegd. De verschillende doelstellingen voor het gebruik van klinimetrie en de voor- en nadelen van vragenlijsten en testen worden besproken. In de loop van de dagen wordt steeds de toepassing van vragenlijsten en testen in de praktijksetting bediscussieerd aan de hand van voorbeelden.

Inhoud

De cursus is gericht op het juist en efficiënt toepassen van vragenlijsten en testen. U raakt bekend met de begrippen validiteit en betrouwbaarheid (reproduceerbaarheid) en evalueert het gebruik van vragenlijsten en testen in de eigen praktijk.

Onderdelen die worden behandeld:
• Wat is klinimetrie?
• Waarom zet je klinimetrie in?
• de begrippen reproduceerbaarheid, betrouwbaarheid en overeenstemming
• de begrippen face validiteit, inhoudsvaliditeit (content validiteit), construct validiteit en criterium validiteit.
• sensitiviteit/specificiteit, ROC-curve, likelihoodratio, voorspellende waarden.
• De voor- en nadelen van de klinische toepasbaarheid
• Hoe interpreteer je de uitkomsten van testen en vragenlijsten?
• Praktijkvoorbeelden

Na afloop kunt u
- vragenlijsten en testen op een zinvolle wijze toepassen in de praktijk.
- de doelstellingen en uitgangspunten voor het toepassen van klinimetrie verwoorden en uitleggen.
- De uitslag van een test interpreteren
- de mogelijkheden en onmogelijkheden te benoemen van enkele veelgebruikte vragenlijsten en tests.
- de klinimetrische kenmerken van verschillende typen meetinstrumenten beschrijven en uitleggen.

Docenten

Accreditatie

Geaccrediteerd voor de registers Algemene fysiotherapie en Manuele therapie (16 punten), tevens geaccrediteerd door Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Algemeen Fysiotherapeuten en Manueel therapeuten.
Deelnemers Min: 
8
Deelnemers Max: 
24

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Scholar
Werkvormen: 
Hoorcollege
Zelfstudie

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
13
Contacttijd: 
13 uren
Toetsing: 
2 uren
Zelfstudie: 
3 uren

Praktisch

Verwerkingsopdracht: 

Toetsing vindt plaats middels een verwerkingsopdracht. Dit bestaat uit het schrijven van een verslag over het toepassen van klinimetrie bij uw patiënt.

Gedoceerd in Taal: 
Nederlands
Eindniveau: 
De cursist is in staat vragenlijsten en testen op een zinvolle wijze toe te passen in de praktijk. De cursist weet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van enkele veelgebruikte vragenlijsten en tests. De cursist kan de doelstellingen en uitgangspunten voor het toepassen van klinimetrie verwoorden en uitleggen. De cursist kan de klinimetrische kenmerken van verschillende types meetinstrumenten beschrijven en uitleggen.
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid en voldoende beoordeling van de verwerkingsopdracht wordt een certificaat uitgereikt.

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 17-12-2014
Sessies: 
woensdag 17-12-2014 9:00 tot 17:00
donderdag 18-12-2014 9:00 tot 17:00
Investering: 
€500,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.