Patiënten met aspecifieke lage rugklachten en core stability (8394)

Patiënten met aspecifieke lage rugklachten en core stability

Patiënten met aspecifieke lage rugklachten en core stability: kritische blik en toepassing vanuit de sportfysiotherapie.
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

De cursus is opgebouwd vanuit een hoorcollege met als doelstelling het onderwerp “core stabilitytraining” te situeren in het domein van de sportfysiotherapie. De sportfysiotherapie als specialisme onderscheidt zich binnen de fysiotherapie enerzijds door de specifieke hulpvraag richting sportperformance en anderzijds door de nood aan het objectiveren van de gemaakte beslissingen richting een zo spoedig mogelijke ‘return to play’. Vanuit de inzichten betreffende lage rugklachten in de topsport wordt verder verbreed naar de actieve populatie van de dagdagelijkse praktijk. De meest recente literatuur betreffende core stabilitytraining wordt besproken om een antwoord te geven op volgende klinische vraagstellingen:
- Wanneer is core stabilitytraining geïndiceerd?
- Wat zijn de kenmerken van een core stability trainingsprogramma?
- Hoe evalueer ik het effect van core stabilitytraining?

Na deze theoretische uiteenzetting wordt de stof toegepast op sportspecifieke casuïstieken en wordt de dag afgesloten met de praktische uitvoering van de core stabilitytraining zoals besproken.

Inhoud

• Situering van het domein van de sportfysiotherapie
• Update literatuur in het domein van de core stabilitytraining
• Uitwerking van core stabilitytraining aan de hand van sportspecifieke casuistieken
• Praktijksessie core stabilitytraining

Na afloop bent u in staat om de meest recente literatuur in het domein van core stabilitytraining te vertalen naar uw eigen praktijksituatie en toe te passen op casuïstieken van aspecifieke lage rugklachten in de brede populatie.

Na afloop kan de cursist:
- zijn therapeutische keuzes verantwoorden zowel in het theoretische kader “core stability” als op basis van de resultaten van het klinisch onderzoek;
- core stabilitytraining toepassen op basis van de meest recente literatuur (EBP);
- therapie-evaluatie toepassen.

Docenten

Accreditatie

In aanvraag voor de registers Algemene Fysiotherapie en Sportfysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Brede instroommogelijkheid: - Bachelors in de fysiotherapie met een interesse in core stabilitytraining - Bachelors in de fysiotherapie met een interesse in de sportfysiotherapie - Masters in de (sport)fysiotherapie met een wil tot verdieping in de core stabilitytraining - Masters in de (sport)fysiotherapie met een interesse in de toepassing van “Evidence Based Practice” op core stabilitytraining
Deelnemers Min: 
12
Deelnemers Max: 
25

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Werkvormen: 
Hoorcollege

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
6,5
Toetsing: 
1 uur
Zelfstudie: 
1 uur

Praktisch

Alle Sessies: Datums en Locaties

832

Startdatum: wo, 18/04/2018

woensdag 18-04-2018 9:00 tot 17:00
Softwareweg , 8 , 3821 BN
Amersfoort
Verwerkingsopdracht: 

Na afloop van de cursus volgt een verwerkingsopdracht. Deze dient binnen 4 weken te worden ingeleverd.

Gedoceerd in Taal: 
Nederlands
Eindniveau: 
De cursus wordt gedoceerd op het niveau van ‘Master of Science in de Sportfysiotherapie’. Op het einde van de cursus bezit de cursist toegepaste kennis van de meest recente literatuur in het domein van core stabilitytraining toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut.
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid en na indiening van de verwerkingsopdracht wordt een certificaat uitgereikt

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 18-04-2018
Duur: 
1 dag
Sessies: 
woensdag 18-04-2018 9:00 tot 17:00
Investering: 
€250,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.