Preventie van blessures in de volleybalsport (8395)

Preventie van blessures in de volleybalsport

De toepassing van sportletselpreventie in volleybal - Translating research into Prevention Practice (TRIPP)
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

De cursus is opgebouwd vanuit een hoorcollege met als doelstelling het onderwerp sportletselpreventie te situeren in het domein van de sportfysiotherapie en de volleybalsport. De sportfysiotherapie als specialisme onderscheidt zich binnen de fysiotherapie door een verdiepende kennis in het domein van sportletsels en sportletselpreventie. Als promotor van een veilige sportbeoefening in brede zin speelt de (sport)fysiotherapeut ook een maatschappelijke rol. Vanuit de meest recente wetenschappelijke literatuur en de inzichten vanuit de topsport wordt besproken welke maatregelen de (sport)fysiotherapeut kan nemen om deze promotie van veilig sporten in te vullen. Volgende klinische vraagstellingen worden tijdens de cursus besproken:
- Welke letsels komen voor in de volleybalsport?
- Welke preventieve maatregelen zijn onderzocht en effectief in het voorkomen van sportletsels?
- Welke modellen kunnen helpen om tot een implementatie van deze kennis te komen in de volleybalsport?

Na de theoretische uiteenzetting wordt de stof toegepast op twee fictieve volleybalclubs met een vraag naar sportletselpreventie. Het uitvoeren van een preventieprogramma wordt praktisch geoefend.

Inhoud

Deze cursus maakt de vertaalslag van de recentste literatuur in het domein van sportletselpreventie naar de praktijk van de volleybalsport.

Onderdelen die worden behandeld:
• Situering van het domein van de sportfysiotherapie en sportletselpreventie
• Update literatuur in het domein van de volleybalsport en volleyballetsels
• Implementatiemodellen voor sportletselpreventie
• Uitwerking van een preventieplan aan de hand van fictieve case study’s
• Praktijksessie preventietraining

Na het volgen van de cursus kan de deelnemer:
- zijn therapeutische keuzes verantwoorden, zowel in het theoretische kader van sportletselpreventie als op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
- een preventieprogramma opstellen en zijn rol als promotor van veilige sportbeoefening invullen naar clubs, atleten en patiënten toe.

Docenten

Accreditatie

Geaccrediteerd voor het register Sportfysiotherapeut (6 punten) (vakinhoudelijke deel), tevens geaccrediteerd voor Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Brede instroommogelijkheid: - Bachelors in de fysiotherapie met een interesse in sportletselpreventie en volleybal - Bachelors in de fysiotherapie met een interesse in de sportfysiotherapie - Masters in de (sport)fysiotherapie met een wil tot verdieping in de sportletselpreventie in volleybal - Masters in de (sport)fysiotherapie met een interesse in de toepassing van “Evidence Based Practice” op sportletselpreventie in volleybal
Deelnemers Min: 
12
Deelnemers Max: 
25

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Health Advocate
Werkvormen: 
Hoorcollege

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
6,5
Toetsing: 
1 uur
Zelfstudie: 
1 uur

Praktisch

Alle Sessies: Datums en Locaties

830

Startdatum: wo, 28/03/2018

woensdag 28-03-2018 9:00 tot 17:00
Softwareweg , 8 , 3821 BN
Amersfoort
Verwerkingsopdracht: 

Na afloop van de cursus volgt een verwerkingsopdracht. Deze dient binnen 4 weken te worden ingeleverd.

Gedoceerd in Taal: 
Nederlands
Eindniveau: 
Na de cursus ben je volledig op de hoogte van de recentste literatuur in het domein van sportletselpreventie die toepasbaar is voor de volleybalsport in de meest brede zin. Ook ben je in staat om een preventieprogramma op te stellen. Beide op het onderwijsniveau ‘Master of Science’.
Certificering: 
Bij 100% aanwezigheid en na indiening van de verwerkingsopdracht wordt een certificaat uitgereikt

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
woensdag 28-03-2018
Duur: 
1 dag
Sessies: 
woensdag 28-03-2018 9:00 tot 17:00
Investering: 
€250,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.