State of the art Pelvic Organ Prolaps: diagnostische en therapeutische mogelijkheden (8413)

State of the art Pelvic Organ Prolaps: diagnostische en therapeutische mogelijkheden

State of art Pelvic Organ Prolaps (POP): theorie en praktische vaardigheden
Eventtype: 
Cursus
Samenvatting: 

Diagnostiek bij POP
Bijna 50% van de vrouwen die tenminste één kind gebaard hebben, kampen met een prolaps. De ernst van de prolaps correleert niet met de symptomen of de ervaren klachten. Om het totale beeld goed te kunnen registreren ten einde een effectief beleid op te kunnen stellen is het daarom belangrijk te beschikken over valide en betrouwbare meetinstrumenten als de POPQ maar ook over vragenlijsten die symptomen en klachten objectief kunnen meten. Ook het vaststellen van prognostische factoren, zoals een levatoravulsie en buikdruk, dient valide en betrouwbaar te gebeuren.

Menig gynaecoloog of bekkenfysiotherapeut adviseert bij prolaps of na prolapschirurgie de buikdruk te beperken zonder dat deze gemeten is, zonder dat is vastgesteld dat deze daadwerkelijk (te) hoog is. We weten weinig van de verandering van buikdruk bij verschillende, dagelijkse, activiteiten. Toch geven we advies ten aanzien van activiteiten die volgens ons de buikdruk doen toenemen maar hoe zinvol zijn deze adviezen? En hoe kunnen we deze adviezen onderbouwen?

Meten van buikdruk is mogelijk. In samenwerking met MMS / Laborie laten we zien dat buikdruk meetbaar is en ons verrassende inzichten kan geven ten aanzien van deze buikdruk bij verschillende, dagelijkse, activiteiten. Met deze inzichten kunt u uw patiënt, al de volgende dag, weloverwogen advies geven over het al dan niet uitvoeren van bepaalde activiteiten. Zie de bijlage voor voorbeelden van buikdrukmetingen.

Inhoud

Update van theoretische achtergronden van POP en update diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij POP, training POPQ, en interpreteren intra -abdominale druk bij ADL, training bekkenbodemfunctieonderzoek waaronder levatoravulsie (risicofactor POP).

Onderdelen die worden behandeld:
• Nieuwste inzichten met betrekking tot aetiologie, diagnostiek en behandeling van POP
• Theoretische achtergrond POPQ, validiteit, betrouwbarheid
• Skills POPQ
• Theorie en praktijk abdominale druk

Docenten

Accreditatie

Accreditatie toegekend voor register Bekkenfysiotherapie (7 punten), tevens geaccrediteerd door Het Keurmerk Fysiotherapie.

Deelnemers

Vakgebied Toelichting: 
Bekkenfysiotherapeuten
Deelnemers Min: 
8
Deelnemers Max: 
48

Doelstelling, Competenties en Werkvormen

Doelstelling: 
Verbreden
Verdiepen
Vernieuwen
Competentiegebieden: 
Specialist Expert
Professional
Werkvormen: 
Hoorcollege
Werkcollege
Vaardigheden

Tijdsbesteding

Contacttijd: 
Contactdag 6,5 uur

Praktisch

Eindniveau: 
De bekkenfysiotherapeut is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot prolaps (POP) ,kan een indicatie stellen voor een POPQ, een POPQ uitvoeren en interpreteren en daarmee een indicatie stellen voor een therapeutisch proces. De bekkenfysiotherapeut kan drukmeting als biofeedback gebruiken in diagnostiek en therapie . Na afloop bent u in staat om: • De state of the art met betrekking tot aetiologie, diagnostiek en therapie bij POP te beschrijven • Invloed van intra abdominale druk op POP te beschrijven en te implementeren in het bekkenfysiotherapeutisch proces
Certificering: 
Ja

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Startdatum: 
dinsdag 1-11-2016
Duur: 
1 dag
Sessies: 
dinsdag 1-11-2016 9:00 tot 17:00
Investering: 
€250,00

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.