Voorwaarden

SOMT hanteert de Voorwaarden Studieovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen de student en SOMT beschreven, inclusief inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Voor vragen over onze voorwaarden kun je contact opnemen met het secretariaat.