Een leven lang leren

SOMT Lifelong learning (LLL) verzorgt bij- en nascholingen binnen het musculoskeletale domein voor gespecialiseerde fysiotherapeuten, bachelor fysiotherapeuten en artsen. SOMT LLL is bedoeld voor iedereen die reeds verworven beroepscompetenties wil (blijven) actualiseren naar de heersende wetenschappelijke en inhoudelijke state of the art, dan wel die verder wil verdiepen of verbreden.

SOMT LLL is altijd praktijkgericht en gebaseerd op de meest actuele, evidence-basedleerstof en didactiek uit de masteropleidingen van SOMT.

Cursussen, masterclasses en symposia worden bij voortduring geactualiseerd en het onderwijs wordt verzorgd door wetenschappelijke en inhoudelijke experts, zowel van binnen als buiten SOMT.

SOMT LLL staat garant voor een ‘leven lang’ hoogwaardige scholing met aandacht voor alle onderdelen van het musculoskeletale domein. En met gebruik van alle moderne faciliteiten!

Lifelong learning brochure 

Missie

SOMT Lifelong learning verzorgt na- en bijscholing om fysiotherapeuten en artsen na hun initiële of vervolgopleiding(en) te laten doorgroeien tot dé topexperts in duurzaam verantwoorde zorgverlening binnen het musculoskeletale domein.        

Visie

SOMT Lifelong learning biedt cursussen, masterclasses en symposia die zijn gebaseerd op de meest actuele evidence-based leerstof en didactiek uit het SOMT HBO-masteronderwijs. SOMT Lifelong learning wordt hierin ondersteund door sterke universitaire partners (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht) en een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van deskundigen. De onderlinge kennisuitwisseling tussen alle SOMT-opleidingen vormt hierin een sterke troef.     

Met een uitgebalanceerde mix van onderwijswerkvormen zijn de scholingen praktijkgericht en stellen zij fysiotherapeuten en artsen in staat hun al verworven beroepscompetenties voortdurend te actualiseren naar de heersende wetenschappelijke en inhoudelijke state of the art. Fysiotherapeuten en artsen kunnen hierop een verdiepingsslag maken in complexiteit van klinische vraagstukken en hun expertise uitbreiden, ook buiten het eigen beroepsdomein.

SOMT Lifelong learning biedt ontwikkelingsgerichte fysiotherapeuten en artsen de mogelijkheid tot flexibele, vraaggestuurde scholing en scholingsplanning op individueel of praktijkniveau. Binnen de SOMT-community kunnen zij hun praktijkcasus inbrengen en – onder begeleiding en in samenwerking - op zoek gaan naar wetenschappelijke, maatschappelijke en inhoudelijke antwoorden en verklaringen.  

SOMT Lifelong learning is toekomstgericht en staat hiermee garant voor een ‘leven lang’ hoogwaardige scholing over de gehele breedte en diepte van praktijkvoering binnen het musculoskeletale domein. Cursisten en hun werkgevers, docenten, het beroepenveld, verwijzers, zorgverzekeraars en bovenal cliënten/patiënten kunnen SOMT aanspreken op de kwalitatief hoogst haalbare na- en bijscholing.

Zodra een geaccrediteerde cursus wordt afgesloten, worden alle gegevens van de deelnemers die hebben voldaan aan de voorwaarden van een cursus opgestuurd naar het KNGF. Het KNGF zorgt er vervolgens voor dat de punten worden bijgeschreven in de desbetreffende overzichten. Bij vragen of onduidelijkheden over deze overzichten kunt u contact opnemen met het KNGF. SOMT streeft er naar te allen tijden geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen aan te bieden. Echter, aan de uitkomst van de accreditatie aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. SOMT behoudt zich het recht het reeds betaalde cursusgeld niet te restitueren in het geval accreditatie niet is verleend.